Click to add files

VVS Rådgiverne AS består av tre senioringeniører og to prosjektingeniør med solid og variert bakgrunn, så vel teoretisk og praktisk, innenfor alle fagområder i VVS, klima- og kuldeteknikk.

Vi har RIF-godkjent rådgiver og sentral godkjenning i høyeste tiltaksklasse innenfor alle relevante områder i henhold til Plan- og bygningsloven.

Vi har erfaring med de fleste typer bygg og anlegg som f.eks. skoler og barnehager, boliger, kulturbygg, omsorgs- og helsebygg, idrettsanlegg og svømmehaller samt diverse industribygg. Vi jobber med både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.


Link til presentasjon som Ola Jonassen holdt på Norsk Kjøleteknisk Møte 21. apr. 2017 (dessverre får vi, inntil videre, ikke plass til bildene):


Om Oss

Rolf Sørlie

Senioringeniør - Siv.ing - Daglig leder

35 års erfaring med rådgivning og forskning

Spesialkompetanse:

 • Skoler, barnehager, omsorgsbygg, kirker
 • Svømmehaller
 • Tunnel- og røykventilasjon
 • Industriventilasjon
 • Prosjekteringsledelse
 • Uavhengige kontroller
rolf.sorlie@vvsradgiverne.no; M: +47 975 92 986

Ola Jonassen

Senioringeniør – Dr.ing

35 års erfaring med rådgivning og forskning

Spesialkompetanse:

 • Skoler, barnehager, omsorgsbygg, kirker
 • Kuldeteknikk
 • Varmepumper
 • Tørkeanlegg
 • Prosjekteringsledelse
ola.jonassen@vvsradgiverne.no; M: +47 982 05 324

Vidar Hardarson

Senioringeniør - Dr.ing

35 års erfaring med undervisning, forskning og rådgivning

Spesialkompetanse:

 • Kuldeteknikk og varmepumper
 • Varmesentraler inkl. energibrønner
 • Beregning av fordrøyning, kuldebroer, sprinkler mv.
 • DAK/BIM (Revit mm)
 • Utvikling av beregningsverktøy
 • Datasimulering (SIMIEN, EED, QuickField, ANSYS Fluent)

vidar.hardarson@vvsradgiverne.no; M: +47 994 59 393

Michael M. Hansen

Prosjektingeniør – Ing.

2 års erfaring med rådgivning og 8 års erfaring som bygn.entreprenør

Spesialkompetanse:

 • Prosjektering
 • Drifts- og vedlikeholdsteknikk
 • DAK/BIM (Revit mm)

michael.m.hansen@vvsradgiverne.no; M: +47 926 26 355

Jon Inge Barseth

Prosjektingeniør – Ing.

1/2 års erfaring med rådgivning, 1/2 års erfaring som driftsoperatør og 1 års erfaring fra fiskeoppdrett og -foredling

Spesialkompetanse:

 • Prosjektering
 • Drifts- og vedlikeholdsteknikk
 • DAK/BIM (Revit mm)

jon.inge.barseth@vvsradgiverne.no; M_ +47 991 06 792